• SMS soutěže a vstupenky zdarma
  • SMS předprodej vstupenek
  • SMS rezervace vstupenek
SMS soutěže a vstupenky zdarma, předprodej

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky GIG soutěže o SMS vstupenky zdarma, rezervace SMS vstupenek a předprodej SMS vstupenek.

1. Organizátor

Organizátorem soutěže je společnost JABU production - Jiří Jabůrek, IČO : 13419196, Brněnská 43, 664 51 Šlapanice. Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

2. Doba trvání soutěže

Soutěž o SMS vstupenky, nebo o další odměny spojené s danou akcí probíhá od 1.4.2006 na území ČR.

Rezervace a předprodej SMS vstupenek probíhá od 30.10.2011 na území ČR

3. Účast v soutěži a předprodeji

Soutěže se smí zúčastnit fyzické osoby starší 10 let s trvalým pobytem na území České republiky. Osoby mladší 15 let se smí soutěže zúčastnit pouze se souhlasem rodičů (zákonných zástupců).

4. Princip soutěže a předprodeje

Zákazník může zaslat SMS v určeném tvaru a tím se zúčastní soutěže, nebo si rezervuje SMS vstupenku. Předprodej celé vstupenky probíhá přes platební bránu. Všechny podrobnosti jsou uvedeny vždy u dané akce.

5. Výhry v soutěži:

Hlavní výhry jsou uvedeny u anonce inzerované akce (volné vstupenky a další hodnotné ceny).

6. Předání výher v soutěži

Na výhru je výherce upozorněn automatickou odpovědní SMS ve které je informován jak si svou výhru může vyzvednout. Soutěžící který nevyhrál je o tomto informován také odpovědní SMS zprávou.

7. SMS SOUTĚŽ

Soutěžící je do soutěže evidován pod telefonním číslem, ze kterého SMS odeslal. Cena jedné SMS zprávy je XX Kč včetně DPH (podle typu od 3 do 99 Kč). Technicky zabezpečuje SMS TICKET s.r.o., Tel.: +420 739 553 741 (9:00–15:00) Email: info@smsticket.cz , infolinka info@smsticket.cz, www.smsticket.cz

8.REZERVAČNÍ SMS VSTUPENKY
Nakupující je do předprodeje evidován pod telefonním číslem, ze kterého SMS odeslal. Cena jedné SMS VSTUPENKY je XX Kč včetně DPH (podle typu od 50 do 99 Kč). Technicky zabezpečuje SMS TICKET s.r.o., Tel.: +420 739 553 741 (9:00–15:00) Email: info@smsticket.cz , infolinka info@smsticket.cz, www.smsticket.cz

9.CELÉ SMS VSTUPENKY

Nakupující je do předprodeje evidován pod telefonním číslem a mailovou adresou, ze kteréch provedl nákup vstupenky přes platební bránu. Technicky zabezpečuje SMS TICKET s.r.o., Tel.: +420 739 553 741 (9:00–15:00) Email: info@smsticket.cz , infolinka info@smsticket.cz, www.smsticket.cz

10.SMS INFORMACE
Zaevidovaný Člen "GIG" může být upozorněn na nové akce SMS zprávou, která není považována za nevyžádanou zprávu. Maximum takovýchto zpráv nebude více než 6 měsíčně.

11. Odpovědnost organizátora

Organizátor soutěže není odpovědný za případné škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním systému GIG. Odesláním SMS zákazník souhlasí s těmito podmínkami:

Organizátor neručí

-za škody vzniklé v souvislosti s užíváním výher

-za nedostavení se zákazníka na akci = SMS vstupenka se nevrací

-při předprodeji SMS vstupenek, za škody vzniklé zcizením unikátního kódu zákazníkovi – každý unikátní kód je platný pouze jedenkrát a to ten který se na akci dostaví první

-za jakékoliv chybně zadané údaje v odeslané SMS

-za SMS přijatou od zákazníka mimo vymezený časový termín, který je u akce uveden

-za nedoručení SMS zprávy do sítě jiného operátora než O2, T-mobile, Vodafone

-za skutečnost, že zákazník má v mobilním telefonu blokovány platební Premium SMS zprávy

-za případné tiskové a obsahové chyby na serveru

-za zrušení nebo přeložení akce, na kterou organizuje SMS soutěž nebo SMS předprodej, na jiný termín

12. Zrušení akce nebo přeložení akce na jiný termín

Soutěž – pouze výherní SMS vstupenky jsou platné na jiný termín

Rezervace – pokud se akce koná v jiném termínu tak SMS vstupenky jsou platné na nový termín. Pokud pořadatel akci zruší budou včichni předplatitelé informováni o tom jak dostanou svoji zálohu zpět.

Předprodej - pokud se akce koná v jiném termínu tak SMS vstupenky jsou platné na nový termín. Pokud pořadatel akci zruší budou včichni předplatitelé informováni o tom jak dostanou svoji zálohu zpět.

13. Obecná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž nebo předprodej či změnit jejich pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže a předprodeje. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci organizátora ani jiných společností podílejících se na soutěži. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

14. Osobnostní práva a osobní údaje

Účastí v soutěži nebo v předprodeji vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže nebo předprodeje, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, které souvisí s provozem GIG, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích GIG, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užívat v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení v médiích, propagačních a reklamních materiálech organizátora s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže. Při porušení tohoto ustanovení ztrácí výherci nárok na výhru.

Partneři

HRANICE EXISTUJÍ JEN V MYSlÍCH LIDÍ BB press GLANC MUSIC FT RECORDS kd rubń MUSILKA STARA PEKARNA SEMILASSO JABU AMP EUROTRIALOG
GIG vstupenky